Проект

Проект міжнародної технічної допомоги «Підтримка децентралізації в Україні» здійснюється з метою надання допомоги у впровадженні реформи децентралізації влади та забезпечення її довгострокового впливу шляхом вдосконалення місцевого самоврядування та надання послуг

ДОНОР:

Уряд королівства Швеція через Шведське агентство міжнародного розвитку (Sida)

ВИКОНАВЕЦЬ

Шведсько-Український Проект «Підтримка децентралізації в Україні» впроваджує компанія SKL International підвідомча організація Шведської асоціації місцевих влад і регіонів (SALAR).

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ: 01.01.2020 – 31.01.2024

ПАРТНЕРИ:

Проект співпрацює з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Асоціацією ОТГ, відповідними Комітетами Верховної Ради України. Проект співпрацює з різними координаційними структурами реформ, стратегічними дорадчими групами та іншими. Головна ціль – надавати практичну підтримку просуванню реформ на основі досвіду Швеції, інших скандинавських країн та країн-членів ЄС.

1. ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Підтримка моніторингу реформ через розбудову спроможності та аналітику:

 • Аналіз показників місцевих бюджетів за місяць, квартал, півріччя та рік;
 • Підготовка аналітичних звітів з окремих аспектів доході та видатків ОМС;
 • Поширення аналітичних матеріалів та результатів моніторингу;
 • Заходи з розбудови спроможності партнерів з питань збору даних, аналізу, обґрунтованого формування політики.

2. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ОСВІТИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯ

 • Сприяння становленню децентралізованої системи управління освітою;
 • Підтримка МОН щодо розуміння та використання формули розподілу освітньої субвенції як інструменту політики Міністерства;
 • Допомога в розбудові сталої спроможності команди МОН, якій доручено розроблення та вдосконалення формули розподілу освітньої субвенції;
 • Підтримка Інституту освітньої аналітики у впровад- женні нового програмного забезпечення інформацій- ної системи управління освітою;
 • Допомога МОН у запровадженні профільної старшої школи;
 • Підвищення спроможності громад управляти освітою, освітніми бюджетами та мережами шкіл, у тому числі з урахуванням гендерних аспектів;

Розбудова та посилення культури горизонтальної та вертикальної співпраці та координації у сфері управ- ління освітою.

3. ПІДТРИМКА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ВАОТГ)

Сприяння з імплементації стратегічного плану ВАОТГ з використанням досвіду та технічних знань SALAR (Шведської асоціації місцевих влад і регіонів).

Основною метою компоненту є допомогти ВАОТГ досягти поставлених довгострокових цілей, а саме:

 • Асоціація посилює свою легітимність та членську базу для задоволення встановлених в Україні законодавчих вимог до асоціацій місцевого самоврядування;
 • Асоціація запроваджує належні інституційні та організа- ційні зміни для того, щоб функціонувати ефективно, демократично та з урахуванням ґендерних аспектів;
 • Члени одержують очевидні переваги від послуг Асоціації в належний, прозорий та підзвітний спосіб;
 • Асоціація здійснює проактивне лобіювання та відстою- вання інтересів на основі доказової бази перед центральною владою згідно з інтересами членів.

4. ПІДТРИМКА КОМІТЕТІВ ВРУ

Підтримка комітетів у виконанні своїх представни- цьких, законодавчих та наглядових функцій щодо реалізації реформи децентралізації.

Проєкт надаватиме сприяння процесам зако- нотворчості шляхом ознайомлення з європейськими кращими практиками (зокрема Швеції та інших скандина- вських країн) у формі практичних прикладів, аналітичних довідок та звітів.

5. ІНІЦІАТИВА CITIES 4 CITIES I UNITED 4 UKRAINE

Метою ініціативи є налагодження довготривалих партнерських відносин між українськими громадами та муніципалітетами за кордоном.

Ми підтримуємо нові зв’язки створюючи мережу партнерств, надаючи підтримку на перших стадіях контак- тів, поширюючи гарні та успішні приклади, інформуючи громади про можливості міжнародної співпраці.

Ми фокусуємось в першу чергу на тих громадах, які найбільше відчули на собі наслідки російського вторгнен- ня. При цьому, всі українські громади можуть взяти участь в проєкті.